นักศึกษาสามารถเข้าชมการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามวันและเวลาที่ระบุ
โดยคลิกที่ช่องตาราง Link


 

e-Tutorials ตารางการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2558
เดือนเมษายน 2559
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
52204
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
10131
สังคมมนุษย์

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 11 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 11 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41231
กฎหมายอาญา 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ครั้งที่ 1
พุธที่ 20 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พุธที่ 27 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41201
กฎหมายมหาชน

ครั้งที่ 1
พุธที่ 20 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พุธที่ 27 เมษายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10141
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่่อชีวิต

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
 
เดือนพฤษภาคม 2559
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

10131
สังคมมนุษย์

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41231
กฎหมายอาญา 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ครั้งที่ 3
พุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41201
กฎหมายมหาชน

ครั้งที่ 3
พุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10141
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่่อชีวิต

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

99201
วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

92320
การจัดและดำเนินงานสหกรณ์

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

94462
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93257
ศัตรูพืชเบื้องต้น

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

30206
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91350
การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

52204
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ


ครั้งที่ 1
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

12406
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

72101
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41211
กฎหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 1
พุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41324
กฎหมายพาณิชย์ 4

ครั้งที่ 1
พุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91312
การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91311
การจัดการความรู้ความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
เดือนมิถุนายน 2559
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

41211
กฎหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 2
พุธที่ 1 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
พุธที่ 8 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พุธที่ 15 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 5
พุธที่ 22 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41324
กฎหมายพาณิชย์ 4

ครั้งที่ 2
พุธที่ 1 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 3
พุธที่ 8 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พุธที่ 15 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 5
พุธที่ 22 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

61406
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93353
การจัดการผลผลิตพืช

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91312
การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91311
การจัดการความรู้ความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

92320
การจัดและดำเนินงานสหกรณ์

ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

99201
วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

94462
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 5
อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93257
ศัตรูพืชเบื้องต้น

ครั้งที่ 5
อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10152
ไทยกับสังคมโลก

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

30206
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

72101
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

50103
สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
  

91349
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91464
พืชสวนประดับในการจัดการภูมิทัศน์

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93459
การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91350
การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10121
อารยธรรมมนุษย์

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41451
กฎหมายระหว่่างประเทศ

ครั้งที่ 1
พุธที่ 29 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

82426
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

ครั้งที่ 1
พุธที่ 29 มิถุนายน 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
 
เดือนกรกฎาคม 2559
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
33201
การบริหารราชการไทย


ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น..

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล


ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

50103
สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91349
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91464
พืชสวนประดับในการจัดการภูมิทัศน์

ครั้งที่ 4
อาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่5
อาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93459
การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก

ครั้งที่ 4
อาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่5
อาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10121
อารยธรรมมนุษย์

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10152
ไทยกับสังคมโลก

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41451
กฎหมายระหว่่างประเทศ

ครั้งที่ 2
พุธที่ 6 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
พุธที่ 13 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 20 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 27 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

72101
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 26 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

82426
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

ครั้งที่ 2
พุธที่ 6 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
พุธที่ 13 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 20 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 27 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91350
การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

12406
ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

61406
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93353
การจัดการผลผลิตพืช

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
 
 
รายการสอนเสริมฯ ย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
e-Tutorial สอนเสริมย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
 

ข้อมูล e-Tutorials ย้อนหลัง
ภาคการศึกษาที่
1/2558

 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิกเม้าส์ขวาที่
ไอคอน ดาวน์โหลด ตอนที่ 6  แล้ว Save Target As

 

 
เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7387 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 0-2504-7612 สำนักบริการการศึกษา


     
 

Last updated : 29-Jul-2016 1:52 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.