ติดต่อเรา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2 504-7330, 0-2 504-7331

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรับชม Tv online

แจ้งปัญหาการรับชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7368, 0-2504-7386
หรือทาง e-mail:    kingduen.nav@stou.ac.th หรือ yot.ket@stou.ac.th

 

 

 

Last updated : 25-Nov-2010 2:07 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.