ติดต่อเรา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   11120

ติดต่อสถานี

    • ฝ่ายรายการ    โทร.  0-2504-7331-5
    • ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ  โทร.  0-2504-7353

 

 

Last updated : 01-Dec-2010 9:56 AM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.

29-Nov-2011 12:42 PM