นักศึกษาสามารถเข้าชมการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามวันและเวลาที่ระบุ
โดยคลิกที่ช่องตาราง Link


 

e-Tutorials ตารางการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2558
กันยายน - ตุลาคม 2558
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
32725
การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ครั้งที่ 1

(การปฐมนิเทศชุดวิชา)
ครั้งที่ 2
สรุปเนื้อหา MIS

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  
เล่น  

ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  
เล่น  
10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
10121
อารยธรรมมนุษย์

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

33451
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41451
กฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 1
พุธที่ 7 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 2
พุธที่ 21 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

80202
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ครั้งที่ 1
พุธที่ 7 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 2
พุธที่ 21 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10131
สังคมมนุษย์

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41231
กฏหมายอาญา 1ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ครั้งที่ 1
พุธที่ 14 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พุธที่ 28 ตุลาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
 
พฤศจิกายน  2558
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10121
อารยธรรมมนุษย์

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

33451
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41451
กฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 3
พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

80202
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ครั้งที่ 3
พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตัน

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10131
สังคมมนุษย์

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1


ครั้งที่ 3
อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 3
อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41231
กฏหมายอาญา 1ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ครั้งที่ 3
พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

81310
ปรัญาการเมือง

ครั้งที่ 1
พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

90406
ดิน น้ำ ปุ๋ย

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52302
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52303
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

99315
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
32725
การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ครั้งที่ 3

สรุปเนื้อหา MIS และ STAT

ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  
เล่น  
     
ธันวาคม  2558
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

33451
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41451
กฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 5
พุธที่ 2 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

81427
กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์

ครั้งที่ 1
พุธที่ 2 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พุธที่ 16 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
พุธที่ 30 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องตัน

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52303
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่  18 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

99315
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่  11 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่  18 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10131
สังคมมนุษย์

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

32206
สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41231
กฏหมายอาญา 1ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ครั้งที่ 5
พุธที่ 9 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

80202
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ครั้งที่ 5
พุธที่ 9 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52302
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่  11 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่  25 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

41211
กฏหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  

41201
กฏหมายมหาชน

ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10152
ไทยกับสังคมโลก

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

32209
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

80309
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

ครั้งที่ 1
พุธที่ 16 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 2
พุธที่ 23 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
พุธที่ 30 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

90406
ดิน น้ำ ปุ๋ย

ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

81310
ปรัญาการเมือง

ครั้งที่ 3
พุธที่ 23 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

60482
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
10.00 - 12.00 น.
 

99314
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ครั้งที่ 1
ศุกร์ 25 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

33452
กฏหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
 
มกราคม  2559
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
32725
การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ครั้งที่ 4
ปัจฉิมนิเทศ

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่  21 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  
เล่น  

41211
กฏหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 4
อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  

ครั้งที่ 5
อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  

41201
กฏหมายมหาชน

ครั้งที่ 4
อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 4 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

32209
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 5 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 12 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

33452
กฏหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 5 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 12 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 19 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 26 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  

80309
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

ครั้งที่ 4
พุธที่ 6 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 13 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

81310
ปรัญาการเมือง

ครั้งที่ 4
พุธที่ 6 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 20 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52303
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

99314
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

10152
ไทยกับสังคมโลก

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

81427
กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์

ครั้งที่ 4
พุธที่ 13 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

ครั้งที่ 5
พุธที่ 27 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

90406
ดิน น้ำ ปุ๋ย

ครั้งที่ 4
พฤหัสบดี  14 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
ครั้งที่ 5
พฤหัสบดี  28 มกราคม 2559
14.00 - 16.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  

52302
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
เล่น  
 
 
รายการสอนเสริมฯ ย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
e-Tutorial สอนเสริมย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
 

ข้อมูล e-Tutorials ย้อนหลัง
ภาคการศึกษาที่

 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิกเม้าส์ขวาที่
ไอคอน ดาวน์โหลด ตอนที่ 6  แล้ว Save Target As

 

 
เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7387 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 0-2504-7612 สำนักบริการการศึกษา


     
 

Last updated : 26-Apr-2016 10:06 AM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.