หน้าแรก :: Home

 
     
 
 
e-Tutorials สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เอกสารประกอบ
Download LINK นำเสนอ
กระดานสนทนา

ชุดวิชา  32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิทยาการจัดการ


 


*สามารถรับชมได้จากบราวเซอร์ Internet Explorer ด้วย Notebook หรือ PC

บางเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา