รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย
เรื่อง  กว่าจะเป็น  หัวโขน
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
เรื่อง  สภาพการดำเนินการทางโลจิสติกส์ในประเทศไทย
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ดึกลอยฟ้า ตอน จรวดเมืองไทย  บั้งไฟเมืองยโสธร 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง   มุ้งนาโน
78MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย
เรื่อง  การอ่านหนังสือพิมพ์ให้เกิดคุณค่าในชีวิตประจำวัน 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English 
เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย : สมุนไพร,คุยกับครูสอนร้องเพลง,
โชว์เพลง The man in the mirror
88MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
เรื่อง  แดนมังกรนามเมืองจีน 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้      
เรื่อง  ปันน้ำใจ
20MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง งานอดิเรก 2
184MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม  ชุดวิชาสังคมมนุษย์
184MB
คลิกฟังเสียง