รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย 
เรื่อง ไร่ปลูกรัก
61MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม 
เรื่อง  โลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและการขนส่งระหว่างประเทศ
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต    
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ดึกดำบรรพ์ ตอน ไดโนเสาร์ 2
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ธรรมมานามัย 
เรื่อง น้ำกับสุขภาพ ตอนภูมิปัญญาไทยกับการฟื้ฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
50MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม 
เรื่อง   นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดโลกร้อน
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย 
เรื่อง  การอ่านหนังสือพิมพ์ให้เกิดคุณค่าในชีวิตประจำวัน 
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English  
เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ร้านบายศรี,คุยกับนักออกแบบลายผ้าและผลิตภัณฑ์หม้อฮ่อม,
โชว์จักรยานผาดโผนแฟลตแลนด์  
45MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฏหมายสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับศิลปกรรม
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้       
เรื่อง  ที่แห่งนี้
47MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 2
137MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 2
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ OHAYOU JSPANESE
เรื่อง งานอดิเรก
132MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสังคมมนุษย์ ตอนที่ 2
139MB
คลิกฟังเสียง