รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดวิชา  การประเมินโครงการ 
เรื่อง  เทคนิคการสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล
93KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ. 
เรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
97MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง  เชื้อราที่เป็นประโยชน์
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินหลักสูตร 
เรื่อง  การวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 
75MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Hello English To Go
เรื่อง Thai wooden house 2
29MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  แต่งหน้าให้กับน้องตูน,ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.กรุงเทพ โชว์ปอมปอมเชียร์
141MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  สื่อกับเด็กพลิกวิธีการเรียนการสอน 
140MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ จรรยาบรรณและความสื่อสัตย์  
เรื่อง  ความซื่อสัตย์ สำคัญฉะนี้
20MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  น้ำพระทัยในสมเด็จย่า ตอน มูลนิธิขาเทียม
101MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
28MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง Wat Chetuphon
32MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File  
เรื่อง  มรสุมฤดูหนาว
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กับกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง บ้านเช่า
21MB
คลิกฟังเสียง
มสธ. ความรู้สู่ปวงชน
297MB
คลิกฟังเสียง