รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย 
เรื่อง สัมผัสตลาดน้ำเมืองกรุง
61KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพญาคำ
47KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การจัดซื้อและจัดหาทางโลจิสติกส์
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต    
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ดึกดำบรรพ์ ตอน ไดโนเสาร์
50MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ทางไกลใกล้ความรู้ 
เรื่อง อันตรายจากสารกัมมันตรังสี
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน  
เรื่อง  กระเป๋าผักตบชวา...วิสาหกิจชุมชนออ่มแก้ว
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม 
เรื่อง กล้องวัดระยะทางเลเซอร์ชนิดปลอดภัยต่อสายตา
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย 
เรื่อง  อ่านบทร้อยกรองอย่างมีคุณภาพ
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  ของฝาก
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English  
เรื่อง  พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น,ยิมนาสติกลีลา
132MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
เรื่อง  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง ดินกับป่า
136MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตอนที่ 1
136MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตอนที่ 2
136MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้       
เรื่อง  รักเธอประเทศไทย
136MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 1
139MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 1
139MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสังคมมนุษย์
139MB
คลิกฟังเสียง