รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินโครงการ 
เรื่อง  เทคนิคการออกแบบและการวางแผนการประเมินโครงการ
101KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ. 
เรื่อง  การพัฒนาแอพพิเคชั่นบนโมบายแพลทฟอร์ม
136MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินหลักสูตร 
เรื่อง  กรอบการประเมินหลักสูตร
79MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง  พระร่วงยืนหลังลายผ้า ตอน 1
24MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  บัลเลต์,คุยกับนักเรียนทุน APS,โชว์บัลเลต์
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  สื่อการศึกษาในกระแสปริวัฒน์
71MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  ปริญญาหลังกำแพ
91MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
เรื่อง เสียชีพอย่าเสียสัตย์
23MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง 
เรื่อง  ระบบสารสนเทศก่อนการก่อสร้าง 
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  EngLish To go
เรื่อง  Pupe s  Career
30MB
คลิกฟังเสียง
ส ชุดรายการ  Sci-File  
เรื่อง  ยิ่งสูง-ยิ่งหนาว
22MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง มือถือช่วยคุณได้ถ้ามีปัญหา
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กับกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดของเด็ก
24MB
คลิกฟังเสียง
มสธ. ความรู้สู่ปวงชน
210MB
คลิกฟังเสียง