รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง  พืชพลังงาน
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์จากไฟและแสงอาทิตย์ ตอนเขียวศิลาดล
69MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง  อันตรายจากน้ำแข็งแห้ง
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่อง  กินอย่างไรให้ปลอดโรค
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ชนะมะเร็งด้วยใจ
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  บรรจุภัณฑ์บอกความสดใหม่ของอาหาร
98MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมมนุษย์ 
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและวิธีการนำมาใช้
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทะเลที่รักษ์
เรื่อง กัลปังหา
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action @ STOU 
เรื่อง  เล็บ 
78MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระสมเด็จบางขุนพรหม ตอน 3
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร ครั้งที่ 3
22MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข 
เรื่อง ตะเกียงโซนแสง
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การกู้ยืม
13MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
194MB
คลิกฟังเสียง