รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 15 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  ทักษะชีวิต
เรื่อง  การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Green Technology)
86KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เรื่อง  งานหลังพิมพ์
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ระบบเงินตราของไทย
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์มีชีวิต ตอนผจญภัยถ้ำค้างคาว
63MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง พลังงานลม
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งความสุข
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย
เรื่อง  การอ่านกับเยาวชน
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง อาหารต้านโรคหวัด
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English 
เรื่อง  ผัดไทย (Pad Thai) 
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
เรื่อง  ภาษาจีนเรียนยากไหม
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English To go
เรื่อง มวยไทย 1
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี        
195MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้      
เรื่อง  ครู ซ.โซ่อาสา
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
190MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU  JAPANESE 
เรื่อง  อวยพรวันเกิด
14MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 3
172MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 3
197MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาสังคมมนุษย์ ตอนที่ 3
131MB
คลิกฟังเสียง