รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การผลิตสัตว์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก
เรื่อง ไทยกับเศรษฐกิจประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
  สปอต คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "สินค้าไม่ได้มาตรฐาน"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 
เรื่อง การจัดการการผลิตพืชอาหารสัตว์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง คีรีวง มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค  
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก
เรื่อง ไทยกับเศรษฐกิจประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
  สปอต คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "สินค้าไม่ได้มาตรฐาน"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 
เรื่อง การจัดการการผลิตพืชอาหารสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง คีรีวง มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค  
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ระบบขนส่ง
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมพระพาย
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง INVITING 2 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยในเศรษฐกิจโลก
เรื่อง ไทยกับเศรษฐกิจประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
  สปอต คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง นิติกรรมซื้อ-ขาย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง TAXI ( ตอน 2)
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระร่วงหลังรางปืน
  ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 5
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง เสียงเพลงสร้างความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 
เรื่อง การจัดการการผลิตพืชอาหารสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง คีรีวง มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค  
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิวัฒนาการการเมืองไทย