รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
เรื่อง มสธ.คือคำตอบของผู้พัฒนาตนเอง
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง จากเศรษฐกิจยุโรปสมัยกลางมาสู่การกำเนิดพาณิชย์นิยม
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,
เยาวชนไทยยุค 4 G
  สปอต เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,
วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง ระบบการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "เตือนภัยหนี้นอกระบบ"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง สังคมเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1
09.30-10.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
เรื่อง มสธ.คือคำตอบของผู้พัฒนาตนเอง
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง จากเศรษฐกิจยุโรปสมัยกลางมาสู่การกำเนิดพาณิชย์นิยม
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,
เยาวชนไทยยุค 4 G
  สปอต เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,
วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง ระบบการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "เตือนภัยหนี้นอกระบบ"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง สังคมเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1
17.30-18.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน หัวโน
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ปลาหมอสีเรดเท็กซัส
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง ของดีมีค่าน่ากินน่าใช้
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การแนะนำตัวเอง
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง จากเศรษฐกิจยุโรปสมัยกลางมาสู่การกำเนิดพาณิชย์นิยม
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ
  สปอต เยาวชนแต่งผ้าไทย,Pokemon World Championship,เยาวชนเก่งอังกะลุง,วิธีขับขี่บิ๊กไบค์อย่างปลอดภัย
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง ระบบการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง กรรโชกทรัพย์
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง ประวัติวัดนางพญา
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Warning and advice 3
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง พูดภาษาอังกฤษให้กูกต้อง ตอน 1
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง Health&Beauty 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง สังคมเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1
21.30-22.00 น. ชุดวิช พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต