หน้าแรก :: Home
 
     
 
 
e-Orientation การปฐมนิเทศการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ปฐมนิเทศการศึกษา
Download LINK การปฐมนิเทศการศึกษา
กระดานสนทนาปฐมนิเทศการศึกษา

ปฐมนิเทศการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Orientation)
ชุดวิชา 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้วทางการพยาบาล

ดำเนินการปฐมนิเทศการศึกษาโดย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เอกสารประกอบ

Download ย้อนหลัง
 ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 

 

 

การถ่ายทอดปฐมนิเทศชุดวิชามีขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00-16.30 น.
สามารถรับชมได้จากบราวเซอร์ Internet Explorer, Chrome หรือ FireFoxบางเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา